Täsmälääke on vielä keksimättä sotekulujen hillitsemiseen

18.10.2021

Ihmiset arvostavat toimintakykyään ja terveyttään valtavasti, mutta samalla ollaan huolissaan rahoituksen riittävyydestä, valtion velasta ja kasvavista veroista. Kasvaviin sotemenoihin on viimevuodet vastattu velkaantumisella ja koventuneella verotuksella. Vaihtoehtoisia keinoja on palveluiden leikkaukset, tai toimintatapojen kehittäminen. Soteuudistuksen alkuperäinen tavoite oli tuoda täsmälääke kulujen hillitsemiseen, mutta nyt vaikuttaa siltä, että resepti on hukassa, tai täsmälääke on vielä keksimättä.

Tuleva aluevaltuusto on suurien taloushaasteiden edessä, mutta on selvää, että kehittyneenä valtiona pidämme huolta kansalaisista, emmekä kaada hoitojen ja hoivan rahoitusvastuuta suoraan kansalaisille, sillä hoitotarve on suurin niillä ihmisillä, joilla on vähiten voimavaroja maksaa hoidoista. Rahoitus tulee siis jatkossakin verotuloja keräämällä. Kannatan ensisijaisesti tasaverotyyppisesti kerättävää rahoitusta, kuin progressiivisesti kerättävää veromallia. Tulevaisuudessa pitää olla kannusteita kansalaisille ja päättäjille kulujen hillitsemiseen, jotta saadaan mahdollisimman suuri joukko mukaan hillitsemään kasvavia sotemenoja.

-Pasi Huhtala