Saavuttaako valtion lisärahoitus opiskelijat terveydenhuollossa?

05.04.2021

Lastensuojelun Keskusliitto teki eduskunnalle lisärahaesityksen valtion 2021 talousarvioon. Lastensuojelun Keskusliitto perusteli lisärahoituksen tarvetta näin: "Useat selvitykset ovat tuoneet esiin koronaepidemialla olevan merkittäviä kielteisiä vaikutuksia erityisesti lasten, nuorten ja lapsiperheiden elämään. Koronakriisi vaikuttaa haavoittuvassa asemassa olevien elämäntilanteeseen ja hyvinvointiin kaikkein eniten."

Valtion talousarvioon lisättiin kuntien järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon määrärahaa 0,3 mrd. eurosta 2,0 mrd. euroon. Valtion talousarvion 1,7 mrd. euron lisäys perusteltiin koronaviruksen välittömästi liittyvillä kustannuksilla, opiskeluterveydenhuollon menoilla ja hanketoiminnan määrärahan kasvulla.

Haluaisin tietää, miten opiskelijahuollon ammattilaiset ovat huomanneet tämän määrärahan noston opiskelijaterveydenhuollossa. Onko palkattu uutta henkilökuntaa? Onko palveluissa tapahtunut muutoksia? Saako nuoret ja lapsiperheet helpommin matalan kynnyksen apua?

Tässä Lastensuojelun Keskusliiton esitys eduskunnalle: https://www.eduskunta.fi/.../Documents/EDK-2020-AK-324678.pdf