Meluvalli Sääksjärvelle

05.03.2021

JULKAISTU AAMULEHDESSÄ 5.3.2021


Sääksjärven meluvallin rakentaminen voidaan toteuttaa suunniteltua edullisemmin - Ylijäämämaa meluvalliin ei maanvastaanottoalueelle

Liikenneviraston meluntorjunnan toimintasuunnitelman mukaan meluntorjunta Sääksjärven osalta maksaa noin 4 200 000 euroa. Tästä Lempäälän omarahoitusosuus on 25 prosenttia.

Liikenneviraston meluntorjunnan toimintasuunnitelmassa todetaan virheellisesti, että toteutumisajankohta riippuu rahoituksen järjestymisestä, mihin toimintasuunnitelmalla ei voida suoraan vaikuttaa. Toimintasuunnitelma on avainasemassa kustannusten muodostumisessa, jos kustannukset ovat maltilliset, niin rahoituksen saaminen myös helpottuu.

Liikenneviraston suunnitelmat ja arvioidut kustannukset tulevat taulukkohinnoista. Esimerkiksi Tampereen kaupungin meluesteiden yksikköhinnan mukaan 10 metriä korkean nurmetetun maavallin hinta on 1419 euroa/metri, jos maamassat tuodaan yhden kilometrin säteeltä.

Sääksjärven osalta yksikköhintaa voidaan pienentää huomattavasti Vuoreksen maanvastaanottoalueen (entinen Lehtivuoren maankaatopaikka) ansiosta. Maanvastaanottoalueelle kuljetetaan vuosittain noin 200 000 kuutiota puhdasta ylijäämämaata ja kiviä. Vuotuinen maa-ainesmäärä piisaa neljän kilometrin mittaisen maavallin rakentamiseen, jos sen korkeus on 10 metriä. Maanrakennusurakoitsijoille maa- ja kiviaineksen toimittaminen meluvallityömaalle on houkuttelevaa, kuin nyt he maksavat sen kippaamisesta maanvastaanottoalueelle 3,80 € / irtokuutiolta, kun meluvallityömaalle he saavat toimittaa maa- ja kiviaineksen ilmaiseksi. Esimerkiksi 12 kuutiometrin lavan kippaaminen maanvastaanottoalueelle maksaa noin 45 euroa.

Liikenneviraston toimintasuunnitelma vääristää Sääksjärven osalta hankkeen kannattavuutta. Nyt yksikköhinta melualueella asuvaa asukasta kohden on 31 200 euroa, kun käytetään torjunnan kustanteena 4 275 000 euroa. Jos käytettäisiin alueen mahdollistamia todellisia kustanteita, yksikköhinta melualueella asuvaa asukasta kohden alenisi merkittävästä ja hanke tulisi taloudellisesti hokutelevammaksi.

Kun maamassat saadaan suoraan työmaalle, niin maavallien rakentamisen kustanteet muodostuvat pääsääntöisesti konetöistä, jonka johdosta maavallin hinta putoaa huomattavasti. Myös maankäytöllisesti on esimerkillistä ottaa puhdas maa- ja kiviaines hyötykäyttöön.

Pasi Huhtala

kuntavaaliehdokas (kokoomus), Lempäälä

https://www.aamulehti.fi/lukijalta/art-2000007837732.html