Opettaja oppilaan koulupäivässä

03.05.2021

YLE uutisoi 2.5.2021, että Tampereella opettaja on käyttäytynyt epäasiallisesti oppilaita kohtaan. Opettajaa syytetään mm. simputuksesta, huutamisesta ja lasten vähättelystä. Törkeä toiminta on jatkunut vanhempien mukaan vuosia.

On todella vahingollista, jos oppilas joutuu pelkäämään opettajaa, sillä opettajalla on lapsen kehittymiselle ja oppimisille iso merkitys. Opettaja on useimmiten oppilaan tärkein ja läheisin aikuiskontakti koulussa ja on todella tärkeää, että oppilas voi luottaa ja tukeutua opettajaan. Opettajan merkitys on opetusryhmien ilmapiirin luojana suuri ja opettaja on avainasemassa siinä, että oppilas saa tukea omaan koulunkäyntiinsä ja hyvinvointinsa suhteen. Opettaja toimii opetuksen lisäksi oppilaalle siltana muun tukihenkilöstön välillä. Jos opettajan toiminta on epäasiallista, tämä silta katkeaa tai jää kokonaan muodostumatta.

Yksi syy Tampereella toimivan opettajan epäasialliseen käytökseen voi olla ylikuormituksesta johtunut uupumus, sillä opettajien kuormitus on lisääntynyt viimeisen vuosikymmen aikana, kun erityisopiskelijoiden määrä on yleisopetuksessa lisääntynyt. Peruskoulun oppilaista 20,1 prosenttia sai tehostettua tai erityistä tukea syksyllä 2019. Erityistä tukea saaneista oppilaista 34 prosenttia sai opetuksensa kokonaan erityisryhmässä ja 23 prosenttia kokonaan yleisopetuksen ryhmässä vuonna 2019. Loput 44 prosenttia sai osan opetuksestaan yleisopetuksen ryhmässä ja osan erityisryhmässä. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen koulutustilastoista. Yleisopetuksen ryhmässä olevien erityistä tukea saavien oppilaiden lukumäärä on tasaisesti noussut viimeisen vuosikymmenen aikana ja ryhmäkoot ovat pysyneet samankokoisena. Tämä kehityssuunta on huolestuttava, koska pitkällä aikavälillä tämä voi johtaa opetustason laskuun, kun erityistä tukea vaativat oppilaat vievät isomman huomion yleisopetuksesta ja paremmin menestyvät opiskelijat turhautuvat saadessaan vähemmän opetusta.

Pitää myös muistaa, että jokaisella lapsella on oikeus laadukkaaseen opetukseen ja työrauhaan. Erityisopetukseen täytyy panostaa ja pienryhmiä pitää olla riittävästi, jotta erityisopiskelijoiden integrointien määrä yleisopetuksessa pysyy maltillisella tasolla. On tärkeää pitää ryhmäkoot pieninä, jotta opettaja ehtii tutustumaan lapsiin henkilökohtaisesti ja opettajalla jää riittävästi aikaa kahdenkeskiseen vuorovaikutukseen oppilaan kanssa.