Olen ehdolla aluevaaleissa tammikuussa 2022

30.09.2021

Suomen ensimmäisten aluevaalit pidetään sunnuntaina 23.1.2022. Vaaleilla valitaan Pirkanmaan hyvinvointialueelle 79 jäsentä valtuustoon. Hyvinvointialueen lakisääteinen tehtävä on toiminnan alkaessa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestäminen.

Mielestäni uudella hyvinvointialueella pitää olla kannusteita kulujen hillitsemiseen, jotta verotusta ei jouduta kiristämään. Viime vuosina sosiaali- ja terveysmenot ovat kasvaneet jatkuvasti. Tämä johtuu väestön ikääntymisestä ja ikääntyvien ja sairastavien lisääntymisestä sekä lääketieteen kehittymisestä. Tämä kasvu pitäisi saada hidastumaan tai pysähtymään. On aika käydä arvokeskustelua siitä, minkä verran me suomalaiset olemme valmiita maksamaan terveistä elinvuosista. Nykyaikainen lääketiede on niin edistyksellistä, että meillä ei ole varaa tehdä sitä kaikkea, mitä tiede mahdollistaa julkisista varoista. Haluaisin käynnistää keskustelun terveysarvoista. Onko esimerkiksi huumeongelmaisen hoitoon panostaminen vähemmän arvokasta kuin neuvolatoiminta?

Tuleva valtuusto on isojen ja tärkeiden päätösten äärellä. Pirkanmaan hyvinvointialueen kokonaisvuosibudjetti tulee olemaan lähes kaksi miljardia euroa, joka vastaisi jokaiselle pirkanmaalaiselle jaettuna noin 4000 euroa. Tämä ei jakaudu tasaisesti, vaan 10 prosenttia potilaista käyttää 60 prosenttia kaikista kuluista. Valtuustoon pitää saada sellaisia jäseniä, jotka hahmottavat seutualueiden ja kaupunkialueen rakenteelliset erot, jotta Pirkanmaan pienimmät kunnat eivät jäisi täysin paitsioon. Pahimmassa tapauksessa kaupunkialueen päättäjät päättävät seutukunnan asiat. Pirkanmaan hyvinvointialueella pitää olla yksityisen terveyspalveluiden tuottajia mukana seutukunnallisessa hoitoketjussa, jotta syntyy tervettä kilpailua ja kulut pysyvät hallinnassa. Kukaan ei vielä tiedä tarkkaan, mitä hyvinvointialue tuo tullessaan, mutta toivotaan, että tästä kaikesta selvitään ilman suurempia veron korotuksia.

-Pasi Huhtala