Nuorten mielenterveysepidemian juurisyyt

15.05.2021

Nuorten pahoinvointi on lisääntynyt merkittävästi viimeisten vuosien aikana ja lasten ja nuorten mielenterveyspalveluille on kasvava tarve. Pelkästään sairauden hoito ei ole oikea ratkaisu, vaan nyt pitää voimakkaasti puuttua pahoinvoinnin juurisyihin.

Tänään Aamulehden artikkelissa nuorisopsykiatrialla toimiva lääkäri Satu-Liisa Pauniaho nostaa muutamia juurisyitä nuorten kasvavalle pahoinvoinnille. Juurisyiksi hän nostaa kiusaamisen koulussa ja verkossa, somemaailman aiheuttamat paineet, nuorilta vaaditun liiallisen itseohjautuvuuden koulumaailmassa, älypuhelimien runsaan käytön aiheuttamat keskittymisen haasteet ja tylsyyden siedon vaikeus sekä kouluissa laaja integrointi isoissa ryhmissä, joka vaikeuttaa opettajan keskittymistä kaikkiin oppilaisiin.

Näistä pahoinvoinnin ongelmista ei missään nimessä saa syyllistää lapsia tai nuoria, vaan muuttunut digitalisoitunut maailma tuo omia haasteita kasvatukseen. Nyt vanhempien pitäisi antaa lapsille ja nuorille digikasvatusta ja asettaa rajoja erilaiset mediaympäristöjen käyttöön, vaikka eivät itsekään niitä välttämättä hallitse. Myös osa mediaympäristöistä liittyvät vahvasti lasten ja nuorten kaveri- ja vertaissuhteisiin ja vapaa-ajan viettoon. Miten löytää sopiva tasapaino tähän kaikkeen ja miten välttää mediaympäristöjen varjopuolet?

Mielestäni digikasvatusta pitää merkittävästi lisätä lapsille, nuorille ja vanhemmille. Myös nuorten mielenterveyspalveluihin on lisättävä matalan kynnyksen auttajia, jotta nykyinen suunta saadaan muutettua. Lisäksi erityisopetukseen täytyy panostaa ja pienryhmiä pitää olla riittävästi. Lasten ja nuorten perheille pitää tarjota riittävästi heidän tarvitsemaansa apua, kun perhettä kohtaa työttömyys, lomautukset, päihdeongelma, parisuhdekriisi tai mielenterveyden romahtaminen.

Kaikkien on hyvä muistaa, että rajojen asettaminen on välittämistä. Jokaisella lapsella ja nuorella pitää olla aikuinen, joka välittää hänestä.


-Pasi Huhtala