Mihin asioihin aluevaltuutettu voi vaikuttaa ja miten

11.01.2022

Populismi on valloillaan vaalien alla ja löyhästi luvataan sellaisia asioita, mihin aluevaltuutettu ei pysty vaikuttamaan. Aluevaltuusto on hyvinvointialueen korkein päättävä elin ja yksittäisillä edustajilla on mahdollista saada haluamiaan asioita vireille, mutta keinot vaikuttamiseen ovat rajalliset. Vaalilupauksia laatiessa on pitänyt muistaa hyvinvointialueen valtuuston tehtävät ja tehtävistä löydettävä vaikuttamisen keinot, jotta edes teoriassa voi lupauksensa toteuttaa. Vaikuttamisen keinoja on muun muassa osallistuminen kokouksiin, aloitteiden teko, puheenvuorojen käyttö ja yhteydenpito muihin jäseniin tai hyvinvointialueen päättäjiin. Vaalilupauksiani tehdessäni varmistin, että lupaukseni on meidän Kokoomuksemme yhteiseen ohjelmaan sopivia, koska yhtenä isona ryhmänä voimme saada haluamiamme tavoitteita hyvinvointialueen strategiaan ja budjettiin.


Tässä muistutuksena tehtävät mistä hyvinvointialueen valtuusto päättää:

- hyvinvointialuestrategiasta

- sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategiasta

- pelastustoimen palvelutasosta

- hyvinvointialueen hallintosäännöstä

- hyvinvointialueen talousarviosta ja taloussuunnitelmasta

- omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta

- liikelaitokselle asetettavista toiminnan ja talouden tavoitteista

- varallisuuden hoidon sekä rahoitus- ja sijoitustoiminnan perusteista

- sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista

- palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista sekä hyvinvointialueen järjestämisvastuulle kuuluvista palveluista perittävistä asiakasmaksuista

- takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta

- jäsenten valitsemisesta toimielimiin

- taloudellisten etuuksien perusteista

- hyvinvointialueen tilintarkastajien valitsemisesta

- tilivelvollisten nimeämisestä

- hyvinvointialueen tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapaudesta

- muista aluevaltuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista


-Pasi Huhtala