Paikalliseen perusterveydenhoitoon pitää panostaa tulevaisuudessa.

02.12.2021

Viimeiset vuosikymmenet perusterveydenhoitoa on sopeutettu, kun erikoissairaanhoidon kulut ovat kasvaneet. Isoin syy tähän on ollut taloudellisten valtasuhteiden epätasapaino. Pienempien kuntien on vaikea hallita terveydenhuollon kustannuksia, koska sairaanhoitopiiri on voimavaroiltaan tuntuvasti suurempi ja asiantuntevampi kuin palvelujen maksaja, eli kunta. Esimerkiksi pikkukuntaan syntyy sairastuneet kaksoset hätäkeisarinleikkauksella ennenaikaisina, jotka vaativat kuukausien tehohoitoa yliopistosairaalan vastasyntyneiden teholla. Heidän hoitonsa voi maksaa satoja tuhansia euroja ja yllättää kunnalle suunnitellun budjetin. Kunta ei voi muuta tehdä kuin maksaa sairaanhoitopiirin kustanteet, sillä kunta on täysin voimaton näitä kustannuksia patoamaan. Lisäksi terveydenhuollon vuotuisten kustannusten nousuun liittyy myös yleisesti lääketieteen kehittyminen (uudet teknologiat ja hoitomuodot), väestön ikääntyminen sekä ikääntyvien ja sairastavien ihmisten lisääntyminen, jotka ovat vuosittain kasvattaneet sotemenoja kauttaaltaan. Ennen soteuudistusta kunnat ovat säästäneet sieltä, mistä ne ovat pystyneet. Esimerkiksi perusterveydenhuollon uusia virkoja ei olla juurikaan perustettu väestönkasvusta ja ikääntyneiden sairastavuuden lisääntymisestä huolimatta, ja niitä on saatettu jättää säästösyistä täyttämättä jonkun eläköityessä. Tulevaisuudessa toivon, että perusterveydenhuoltoa voidaan kehittää ja parantaa, kun tarvittavaa kulujen jakaumaa voidaan tarkastella koko terveyspalveluiden osa-alueella.

-Pasi Huhtala