Liikuntaseteli lapsille ja nuorille

18.05.2021

Suomen Olympiakomitea haastoi kaikkia liikuntamyönteisiä kuntavaaliehdokkaita ilmiantamaan itsensä liikuntaehdokas- somekampanjaan. Haluan nostaa tämän tärkeän liikuntateeman esille.

Vastuu lasten ja nuorten vapaa-ajan liikunnasta kuuluu Suomessa pitkälti urheiluseuroille. Urheiluseurojen toiminta on perustunut vapaaehtoiseen kansalaistoimintaan. Vastuu urheilusta voidaan nähdä jakautuvan siten, että urheiluseuroilla on vastuu liikunnan järjestämisestä ja kunnilla on vastuu tarjota puitteet liikkumiselle.

Viimeisten vuosikymmenien aikana lasten ja nuorten liikuttaminen on muuttunut yhä kalliimmaksi. Taustalla on useita syitä. Talkoilla tekeminen on vähentynyt. Tästä syystä monelle ohjaajalle sekä valmentajalle pyritään maksamaan pienimuotoista palkkaa. Liikuntapaikkoja kuntien lisäksi omistavat osakeyhtiöt, jotka ottavat kohtuullisen korvauksen tilojen käyttämisestä. Suunta on mielestäni oikea, sillä arvokasta työtä tekevien pitää saada sopiva rahallinen korvaus ja liikuntapaikkojen vuokrilla pitää voida kattaa ainakin osittain liikuntapaikkojen ylläpito.

Urheiluseuran ensisijaiseksi tehtäväksi on liikunnan ja urheilun tarjonta, mutta toissijaisena tarkoituksena on terveyden edistäminen. Urheiluseurat toimivat myös epävirallisesti lasten ja nuorten kasvattajina. Jotta kaikki lapset ja nuoret saadaan harrastustoiminnan pariin mukaan, niin rahan ei pitäisi olla este lasten harrastukselle. Kunnan pitää tarjota tasavertaiset mahdollisuudet lapsille osallistua harrastuksiin taustoistaan riippumatta. Itse kannatan liikuntasetelin kehittämistä ja käyttöönottoa. Liikuntasetelillä voisi päästä veloituksetta harrastamaan yhtä harrastusta oman kunnan urheiluseurassa tai kerhossa. Liikuntasetelin kustantaisi kunta ja liikuntasetelin saisi tietyin perustein. Kuntapäättäjien pitää päätöksenteossa ymmärtää harrastustoiminnan merkitys kansanterveydelle ja tehdä rohkeita investointipäätöksiä liikuntapaikkojen sekä ulkoilureittien rakentamiseen, sekä miettiä uusia tapoja niiden rahoittamiseen, jotta investoinneista huolimatta kuntatalous ei kohtuuttomasti kärsi.

-Pasi Huhtala