Liike on lääke

06.01.2022

Suurin osa, selvästi yli puolet, terveydenhuollon voimavaroista kuluvat yksilötasolla tehtyjen jokapäiväisten valintojen korjailuun. Omavalintaisilla ennaltaehkäisevällä toimilla voimme tuoda itsellemme terveitä elinvuosia, sekä säästöjä kansantaloudelle.

Suomen Olympiakomitean innostamana lähdin nostamaan teemoja liikunnan vaikutuksesta ihmisen terveyteen. Merkittävä osa suomalaisista liikkuu terveytensä kannalta liian vähän. Liikunnalla on suuri merkitys paitsi kansanterveydelle, myös kansantaloudelle. Liikkumattomuudesta syntyvät kustannukset yhteiskunnalle ovat peräti noin 3,2 miljardia euroa vuosittain ja Pirkanmaalla liikkumattomuuden kustannukset ovat noin 300 miljoonaa euroa. Liikunnalla on vahva tutkimusnäyttö ihmisten terveyttä ja hyvinvointia lisäävänä tekijänä. Liikunta paitsi ennaltaehkäisee, myös hoitaa ja kuntouttaa lukuisia sairauksia. Suomen olympiakomitea julkaisi pitkän listan siitä miksi liikuntaa kannattaa hyvinvointialueella tukea:

  • Liikunnalla on positiivinen vaikutus elämään: koulumenestykseen, koulutustasoon, ansiotuloihin ja   työmarkkinoille kiinnittymiseen.
  • Liike on lääke: se vähentää sairauspoissaoloja, lisää työtehoa, kohentaa työkykyä, ehkäisee pitkäaikaissairauksia ja auttaa niiden hoidossa ja kuntoutuksessa.
  • Liikkuvan aivot pelaavat: liikunta vaikuttaa myönteisesti tiedollisiin toimintoihin ja oppimiseen.
  • Liikunta parantaa päivittäistä elämänlaatua: se auttaa palautumaan, hallitsemaan stressiä sekä parantaa unta ja elämänhallintaa.
  • Liikunta tuottaa mielihyvää: elämyksiä, kokemuksia ja tuntemuksia.
  • Liikuntaharrastuksiin osallistuminen lisää yhteiskunnallista osallisuutta ja vuorovaikutustaitoja: liikunnan avulla voidaan kehittää sosiaalisia taitoja; seurat ovat tärkeitä toimijoita myös osallisuuden vahvistamisessa ja maahanmuuttajien kotoutumisessa.

Hyvinvointialueen näkökulmasta nämä kaikki yhdessä tarkoittavat yhteistä menestystä ja hyvinvointia, vetovoimaa sekä maltillisempia sote- kustannuksia.

Kannatan Olympiakomitean ehdottamia keinoja liikunnan edistämiseen hyvinvointialueella:

  1. Liikunta sekä liikuntaneuvonnan ja muut elintapaohjauksen palveluketjut tuodaan hyvinvointialueen strategiaan.
  2. Tehdään järjestelmällisesti yhteistyötä ja vuoropuhelua pidetään yllä järjestösektorin ja hyvinvointialueen välillä.
  3. Hyvinvointialueelle perustetaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, joka edistää liikuntaa alueen hyvinvoinnin ja terveyden edistävässä työssä.


-Pasi Huhtala