ARTIKKELIT

 

Viimeiset vuosikymmenet perusterveydenhoitoa on sopeutettu, kun erikoissairaanhoidon kulut ovat kasvaneet. Isoin syy tähän on ollut taloudellisten valtasuhteiden epätasapaino. Pienempien kuntien on vaikea hallita terveydenhuollon kustannuksia, koska sairaanhoitopiiri on voimavaroiltaan tuntuvasti suurempi ja asiantuntevampi kuin palvelujen maksaja,...

KOKOOMUKSEN TAVOITTEENA on Suomi, jossa ihmiset voivat hyvin. Me haluamme, että ihmiset pääsevät sujuvasti hoitoon ja että rajalliset resurssit riittävät ikääntyvän väestön palvelutarpeisiin. Tavoitteen saavuttamiseksi sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluiden on toimittava saumattomasti yhteen.

Viimeisen sadan vuoden aikana meidän elinajan ennusteemme on lähes kaksinkertaistunut, mikä kertoo siitä poikkeuksellisesta tavasta millä Suomi ja muut kehittyneet maat ovat onnistuneet ratkaisemaan terveyteen liittyviä ongelmia. Kun meillä kehittyneissä maissa elinajanodote yltää jo 80 vuoteen, suuressa osassa maailmaa luku jää vain alle 60...

Ihmiset arvostavat toimintakykyään ja terveyttään valtavasti, mutta samalla ollaan huolissaan rahoituksen riittävyydestä, valtion velasta ja kasvavista veroista. Kasvaviin sotemenoihin on viimevuodet vastattu velkaantumisella ja koventuneella verotuksella. Vaihtoehtoisia keinoja on palveluiden leikkaukset, tai toimintatapojen kehittäminen....

Suomen ensimmäisten aluevaalit pidetään sunnuntaina 23.1.2022. Vaaleilla valitaan Pirkanmaan hyvinvointialueelle 79 jäsentä valtuustoon. Hyvinvointialueen lakisääteinen tehtävä on toiminnan alkaessa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestäminen.

Suomen Olympiakomitea haastoi kaikkia liikuntamyönteisiä kuntavaaliehdokkaita ilmiantamaan itsensä liikuntaehdokas- somekampanjaan. Haluan nostaa tämän tärkeän liikuntateeman esille.

Nuorten pahoinvointi on lisääntynyt merkittävästi viimeisten vuosien aikana ja lasten ja nuorten mielenterveyspalveluille on kasvava tarve. Pelkästään sairauden hoito ei ole oikea ratkaisu, vaan nyt pitää voimakkaasti puuttua pahoinvoinnin juurisyihin.

YLE uutisoi 2.5.2021, että Tampereella opettaja on käyttäytynyt epäasiallisesti oppilaita kohtaan. Opettajaa syytetään mm. simputuksesta, huutamisesta ja lasten vähättelystä. Törkeä toiminta on jatkunut vanhempien mukaan vuosia.

Lukiokoulutuksen järjestäminen rahoitetaan valtionosuusrahoituksella, joka myönnetään järjestäjäkohtaisen yksikköhinnan ja opiskelijamäärän perusteella. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusjärjestelmän raportin mukaan Lempäälän opiskelijasta saava yksikköhinta on 6.244,20 euroa. Lempäälän lukio saa 422 opiskelijasta valtionosuutta 2 635 052 euroa.