ARTIKKELIT

 

Useilla Pirkanmaan kunnilla on tavoite päästä hiilineutraaliksi kunnaksi vuonna 2030-2035. Alueen omavaraisuus hiilineutraalissa energiassa on tavoittamattomissa, koska Pirkanmaalla ei olla suunniteltu merkittäviä investointeja paikalliseen hiilineutraaliin energiasektoriin.

Huomenna on vaalipäivä ja samalla astuu voimaan vaalirauha. Haluan kertoa teille muutaman sanan omasta vaalikampanjasta. Kesällä minua pyydettiin mukaan aluevaaleihin ja pienen harkinnan jälkeen lupauduin lähteä.

Populismi on valloillaan vaalien alla ja löyhästi luvataan sellaisia asioita, mihin aluevaltuutettu ei pysty vaikuttamaan. Aluevaltuusto on hyvinvointialueen korkein päättävä elin ja yksittäisillä edustajilla on mahdollista saada haluamiaan asioita vireille, mutta keinot vaikuttamiseen ovat rajalliset. Vaalilupauksia laatiessa on pitänyt muistaa...

Aluevaalit ovat kahden viikon päästä ja äänestäjät ovat aktivoituneet esittämään erilaisia kysymyksiä. Olen koonnut tähän alle esitettyjä kysymyksiä ja niihin antamiani vastauksia.

Suurin osa, selvästi yli puolet, terveydenhuollon voimavaroista kuluvat yksilötasolla tehtyjen jokapäiväisten valintojen korjailuun. Omavalintaisilla ennaltaehkäisevällä toimilla voimme tuoda itsellemme terveitä elinvuosia, sekä säästöjä kansantaloudelle.

Suomen ensimmäisten aluevaalit pidetään sunnuntaina 23.1.2022. Vaaleilla valitaan Pirkanmaan hyvinvointialueelle 79 jäsentä valtuustoon. Hyvinvointialueen lakisääteinen tehtävä on toiminnan alkaessa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestäminen.

Viimeiset vuosikymmenet perusterveydenhoitoa on sopeutettu, kun erikoissairaanhoidon kulut ovat kasvaneet. Isoin syy tähän on ollut taloudellisten valtasuhteiden epätasapaino. Pienempien kuntien on vaikea hallita terveydenhuollon kustannuksia, koska sairaanhoitopiiri on voimavaroiltaan tuntuvasti suurempi ja asiantuntevampi kuin palvelujen maksaja,...

KOKOOMUKSEN TAVOITTEENA on Suomi, jossa ihmiset voivat hyvin. Me haluamme, että ihmiset pääsevät sujuvasti hoitoon ja että rajalliset resurssit riittävät ikääntyvän väestön palvelutarpeisiin. Tavoitteen saavuttamiseksi sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluiden on toimittava saumattomasti yhteen.

Viimeisen sadan vuoden aikana meidän elinajan ennusteemme on lähes kaksinkertaistunut, mikä kertoo siitä poikkeuksellisesta tavasta millä Suomi ja muut kehittyneet maat ovat onnistuneet ratkaisemaan terveyteen liittyviä ongelmia. Kun meillä kehittyneissä maissa elinajanodote yltää jo 80 vuoteen, suuressa osassa maailmaa luku jää vain alle 60...