Olen 40-vuotias kahden pienen lapsen isä, opettaja ja insinööri Lempäälän Sääksjärveltä. Olen toiminut toistakymmentä vuotta sivistystyön parissa opettajana. Opetustyön lisäksi toimin SASKY koulutuskuntayhtymässä turvallisuuskoordinaattorina, jossa vastuulleni kuuluu oppilaitosturvallisuuden kehittäminen ammattillisessa-, yleissivistävässä- ja lukiokoulutuksessa.

Olen entinen SM-tason kilpaurheilija, nykyinen kuntourheilija ja innokas penkkiurheilija.

Nuorten työllistyminen on yksi parhaista keinoista taata nuorelle mahdollisuus itsenäiseen elämään.

Laadukas koulutus on nykypäivän edellytys työpaikan saamiseksi. Lapsen kasvua on tuettava jo pienestä pitäen. Kunnan tehtävä on antaa lapselle mahdollisuus menestyä elämässään taustoistaan riippumatta mm. tukemalla opiskelussa ja tarjoamalla matalan kynnyksen tukea perheille ja lapsille. Ryhmäkoot pitää pitää pieninä, jotta opettaja ehtii tutustumaan lapsiin henkilökohtaisesti ja luokissa säilyy työrauha. Erityisopetukseen täytyy panostaa ja pienryhmiä pitää olla riittävästi. Nuorille pitää tarjota maksuton ehkäisy Lempäälässä. Nuorten mielenterveyspalveluihin on lisättävä matalan kynnyksen auttajia, sillä mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet viimeaikoina erityisesti nuorilla. Jokaisella lapsella ja nuorella pitää olla aikuinen, joka välittää hänestä.

Yrittäjäystävällinen Lempäälä

Lempäälän pitää jatkaa hyvää yritysyhteistyötä ja tarjota eri kokoisille yrityksille kaavoituksella mahdollisuutta menestyä Lempäälässä. Yritysten menestyminen tuo Lempäälään työpaikkoja ja palveluja kuntalaisille. Yrittäjyyden edistämisen kannalta olisi tärkeää tehostaa myös nuorille suunnattavaa yrittäjyyskasvatusta.

Lempäälän pitää panostaa liikuntapalveluihin ja harrastamiseen.

Lempäälä on tunnettu hyvästä urheiluseuratoiminnasta. Liikuntapaikkojen kehittämiseen pitää saada rahoitusta, jotta tuomme kuntalaisten liikkumista. Uimahallin rakentaminen Ideaparkiin on tärkeä tavoite ja uintimaksut on pidettävä kohtuullisina. Jalkapallohallin saaminen Hakkariin tukisi hienoa palloilu- ja yleisurheilutoimintaa. Arkiliikunnan lisäämiseksi asuinalueiden lähiliikuntapaikkoja sekä ulkoilureittejä pitää kehittää. Raha ei saa olla este lasten harrastukselle. Kunnan pitää tarjota tasavertaiset mahdollisuudet lapsille osallistua harrastuksiin.

Sääksjärvelle Lempäälän lukion etäpiste

Sääksjärven koulun yhteyteen tulisi suunnitella tulevassa koulurakennuslaajennuksessa Lempäälän lukion etäpiste palvelemaan Sääksjärven, Kuljun ja Vuoreksen aluetta. Etäpiste vähentää opiskelijoiden koulumatkaa, vähentää liikenteen päästöjä ja lisää nuorten vapaa-aikaa. Etäpiste nostattaa Sääksjärven imagoa ja on linjassa uuden Sääksjärven osayleiskaavan kanssa. 

Ilmasto ja luonto

Ilmaston lämpeneminen on kiistaton tosiasia ja kunnan pitää osallistua ilmastotalkoisiin, mutta ilmastotalkoot eivät saa kurittaa veronmaksajia kohtuuttomasti. Isot ilmastoteot eivät tapahdu rahalla, vaan hyvällä lainsäädännöllä ja pitkäjänteisellä työllä.

Tasa-arvo

Mielestäni on itsestäänselvyys, että Suomi ja Lempäälä pyrkii tasa-arvoisuuteen kaikessa päätöksenteossa ja palveluissa vähemmistöjä huomioiden.